Pages

December 25, 2016

Ժողովրդական հեքիաթներՀայ ժողովրդական հեքիաթներԱղվեսը, գայլը, արջը և զմրուխտե հավքը
Աղվեսն ու գելերը
Արջի քոթոթը

Երեք դարդատեր - մաս 1
Երեք դարդատեր - մաս 2

Իմաստուն էծի հեքիաթը
Ծովինար

Կախարդված տղան - մաս 1
Կախարդված տղան - մաս 2

Հոր տված երեք խրատը - մաս 1
Հոր տված երեք խրատը - մաս 2
Հոր տված երեք խրատը - մաս 3

Ձկնորսի տղան
Մոզին
Ոսկեմազիկ
Ով աշխատի, նա կուտի

Ռանչպարի տղան - մաս 1
Ռանչպարի տղան - մաս 2


Արցախյան հեքիաթներ՝ Արմեն Սարգսյանի մշակմամբ


Արցախի բանահյուսությունը - մաս 1
Արցախի բանահյուսությունը - մաս 2
Ներբեռնել ամբողջը


Իտալական հեքիաթներ


Մարդակերի աղջիկն ու խորհրդավոր վարպետը - մաս 1
Մարդակերի աղջիկն ու խորհրդավոր վարպետը - մաս 2

Աֆրիկյան հեքիաթներ


Ինչու ամեն տեղ փղեր կան
Ինչու է սարդ Անանսին թաքնվում անկյուններում
Կենդանի էակների մեջ ամենատարեցը Անանսին է


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.