Pages

June 02, 2016

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ - Ա-Վ

  ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

Աբիգ Ավագյան, Ժալլեն

Ազատ Շահինյան, Երջանիկ արքայազնը

Ազատ Վշտունի, Արևելք

Ալեքսանդր Արաքսմանյան, Երբ տանն աչքեր չկան

Աղասի Այվազյան, Օբյեկտիվ 18

Ավետիս Ահարոնյան, Բանաստեղծություններ
Ավետիս Ահարոնյան, Դարավոր կաղնին
Ավետիս Ահարոնյան, Հազրեն

Ատրպետ, Տժվժիկ

Գաբրիել Սունդուկյան, Ամուսիններ
Գաբրիել Սունդուկյան, Վառինկի վեչեռը
Գաբրիել Սունդուկյան, Եվ այլն, կամ Նոր Դիոգինես

Գարեգին Լևոնյան, Հուշեր. Կոմիտաս
Գարեգին Լևոնյան, Հուշեր. Շիրվանզադե

Գարեգին Նժդեհ, Հավատամք

Գեղամ Սարյան, Լուսանկարը

Գևորգ Էմին, Սասունցիների պարը

Դերենիկ Դեմիրճյան, Վարդանանք
Դերենիկ Դեմիրճյան, Երկիր հայրենի

Եղիշե Չարենց, Բանաստեղծություններ
Եղիշե Չարենց, Խմբապետ Շավարշը
Եղիշե Չարենց, Նավզիկե
Եղիշե Չարենց, Ասպետական

Զորայր Խալափյան, Թթենին (ռադիոբեմադրություն)
Զորայր Խալափյան, Հեղեղ (ռադիոբեմադրություն)

Լեռ Կամսար, Պատմվածքներ
Լեռ Կամսար, Աջը
Լեռ Կամսար, Անցյալ անկատար տեսակի հայ մը

Խաչիկ Դաշտենց, Ռանչպարների կանչը
Խաչիկ Դաշտենց, Խոդեդան
Խաչիկ Դաշտենց, Ֆայտոն Ալեքը

Կոստան Զարյան, Նավը լեռան վրա

Հրաչյա Քոչար, Ուսուցիչը

Ղազարոս Աղայան, Այծատուր
Ղազարոս Աղայան, Եղեգնուհին
Ղազարոս Աղայան, Զանգի-զրանգի

Մուշեղ Գալշոյան, Դավոն
Մուշեղ Գալշոյան, Միայնակ ծառը (կարդում է Մ. Գալշոյանը)

Նաիրի Զարյան, Ասք էության
Նաիրի Զարյան, Նուարդի մենախոսությունը
Նաիրի Զարյան, Բժիշկն ու մահը

Նար-Դոս, Ես և նա
Նար-Դոս, Ես և նա (նույնը ներբեռնել)

Պերճ Զեյթունցյան, Ոտքի, դատաստանն է գալիս

Պերճ Պռոշյան, Սոս և Վարդիթեր

Ջիվանի, Բանաստեղծություններ

Սիփան Շիրազ, Բանաստեղծություններ

Ստեփան Զորյան, Եղևնի
Ստեփան Զորյան, Ձմռան գիշեր

Վազգեն Օվյան, Տապը

Վախթանգ Անանյան, Որսորդի դատաստանը

Վահան Թոթովենց, Գավառական ողբերգություն

Վահրամ Ալազան, Լուսեղենն ու կարոտը

Վիգեն Խեչումյան, Կխտարի ձագը
Վիգեն Խեչումյան, Սրինգի վարպետը

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.